Ny viden

Som leder kan du stå i en situation hvor du har brug for ny viden. Ny viden om et nyt område, om de lovgivningsmæssige rammer for et nyt forretningsområde, om borgernes tilfredshed med kommunens serviceydelser mv. Du har måske svært ved at finde tiden og ressourcerne i egen virksomhed eller organisation?

 

Undersøgelser & Research

Jeg hjælper jer med at få tilvejebragt ny viden. Jeg hjælper jer med at give et overblik over området, lave research, designe og udføre en spørgeskemaundersøgelse, tilrettelægge interviews, afholde fokusgruppeinterviews og beskrive den lovmæssige ramme for det nye område. Jeg skaffer den nye viden der er tilstrækkelig til, at du som leder kan træffe en beslutning om hvordan du eller din virksomhed eller organisation skal agere.


Mine erfaringer med at tilvejebringe ny viden er bred: muligheder ift. digitalisering, etablering af klinisk kvalitetsdatabase, indblik i organdonations- og transplantationsområdet, etablering af udkaldsordning med specialuddannede sygeplejersker, nye samarbejdspartnere neurologiske afdelinger og etablering af landets første lægehelikoterordning mv.


Se de øvrige TMR Consult-løsninger