Proces & workshop

Proces & workshop


Har du og din virksomhed brug for viden, overblik og hjælp til at lede processen med at få startet virksomhedens bæredygtighedsrejse?


Med udgangspunkt i virksomhedens nuværende forretningsmodel, værdikæde og FN's 17 verdensmål tegner vi sammen, i et workshopforløb - inklusiv 1:1-sparring, rammerne for virksomhedens arbejde med bæredygtighed.
Se de øvrige TMR Consult-løsninger