Forandringsprocesser

Som leder skal du sikre, at de forandringer der foretages i virksomheden eller organisationen er varige og holdbare og sikre dig, at du få alle medarbejderne med, så forandringen bliver reel. Er der i virksomheden manglende ressourcer til at tage sig af arbejdet med forandringsprocesser?

 

Forankring af forandring

I kan som virksomhed eller organisation abonnere på forankring af jeres forandringsprocesser. Jeg hjælper jer hele vejen: med at afdække og præcisere hvad der skal forandres og rammerne for dette, med at planlægge forandringsprocessen, træning af medarbejderne, implementering af forandringen og jeg kommer ud til jer hvert kvartal eller hvert halve år og følger op på jeres arbejde med forandring.


Mine erfaringer med arbejde med forandringsprocesser spænder bredt: Jeg har i en årrække været med til og haft ansvaret for at bygge Dansk Center for Organdonation op. Forandringsprocesserne har bl.a. været, at: etablere en registrering af kvaliteten på området og få registreringen implementeret på landets intensivafdelinger, få etableret en dokumentdatabase og sikre at den blev brugt, få afdækket best practice og sikre at best practice blev fulgt i alle organdonationsforløb mv.


Se de øvrige TMR Consult-løsninger