Digitalisering & IT

Som leder skal du sikre at virksomheden eller organisationen arbejder ”smart” og digitaliserer interne arbejdsgange, processer og produkter til borgere og kunder. I digitaliserings- og IT-projekter er det meget vigtigt, at få implementeret det ny redskab fuldt ud, for at høste alle gevinster.

 

Digitalisering & IT på abonnement

I kan som virksomhed eller organisation abonnere på opfølgning og evaluering af digitaliserings- og IT-projektet. Jeg hjælper jer hele vejen: med at beskrive digitaliseringsprojektet, med at designe en evalueringsmodel, med at skrive kravspecifikation til IT-leverandør, projektledelse i forhold til IT-leverandør, planlægning af implementeringen, herunder oplæring af medarbejdere og jeg kommer ud til jer efter et halvt år og følger op på implementeringen og foretager en evaluering af projektet.

 

Digitalisering & IT

I står selv for opfølgning og evaluering af digitaliserings- og IT-projektet, resten kan jeg hjælpe jer med: at beskrive digitaliseringsprojektet, at designe en evalueringsmodel, at skrive kravspecifikation til IT-leverandør, projektledelse i forhold til IT-leverandør, planlægning af implementeringen, herunder oplæring af medarbejdere.

 

Mine erfaringer med digitaliserings- og IT-projekter spænder bredt: projekter der har ”sat strøm” til papirdokumenter og udvikling af dokumentdatabaser, etablering af hjemmesideunivers med undervisningsfilm, og projekt med udvikling af app til brug for læger og sygeplejersker. I disse digitaliseringsprojekter har jeg stået for projektbeskrivelse, kravspecifikation, projektledelse i forhold til IT-leverandør, oplæring af personale, samt implementering og evaluering.


Se de øvrige TMR Consult-løsninger